0%

1. Dane uczestnika

 

Ankieta uczestnictwa Krajowa Liga Innowacji - współpraca B+R - dla firm mikro, małych, średnich i dużych

Strona internetowa www.ligainnowacji.pl

Informacja dla Uczestników :

Udział w Krajowej Lidze Innowacji dla przedsiębiorstw mikro, małych, średnich i dużych jest bezpłatny.

Pełna nazwa forma prawna

miejscowość
ulica, nr
kod pocztowy (00-000)
województwo
telefon (9 cyfr)
PKD (główny)
NIP (dziesięć cyfr bez myślników)

strona www przedsiębiorstwa (www.example.com)
rok powstania np. 1900

Imię i nazwisko osoby kontaktowej
e-mail osoby kontaktowej używany w procesie weryfikacji ankiety
telefon komórkowy/ stacjonarny osoby kontaktowej (9 cyfr)
dobrowolny opis firmy (maks.1800 znaków) - branża, główne produkty i/lub usługi)

 pole wymagane